• Slide 1

  TH∑ Training & Coaching verzorgt trainingen en coaching op het gebied van Communicatie en Presentatie.

 • Slide 2

  Je ontdekt je enneagram-persoonlijkheid en zult oog krijgen voor signalen die je in oude mechanismen doen schieten.

  (foto gemaakt door Karen de Vries Epidavros – www.karidies.com)

 • Slide 4

  Kom in je kracht en weet wanneer je er bent, of niet.

 • Slide 5

  Met THΣ Training leer je verder te gaan dan je kunt zien.

Denken, doen en voelen, in leven en werk, met elkaar in evenwicht brengen.
Wat je denkt, vertalen in doen. Aan wat je voelt effectieve actie verbinden.
In wat je doet contact houden met wie je bent en wilt zijn.

Training en coaching

In training en coaching zoemen wij in, op waar deelnemers op dit moment staan, in leven en werk: Welke kwaliteiten zet je in, wat is je uitdaging, en wat houdt je tegen om doelen te bereiken. Wat blokkeert je in effectief communiceren. Ieders leerproces hierin wordt op een speelse en interactieve manier begeleid. Als in een dans verkennen we de ruimte en (nieuwe) bewegingen om tot een optimaal resultaat te komen.

Enneagram

Het enneagram laat negen persoonlijkheidstypen zien met hun verschillende patronen in denken, voelen en handelen. Elk type geeft aandacht aan eigen thema’s en richt de energie op overtuigingen en overlevingsmechanismen die soms in de weg kunnen staan. In een type interview leer je het enneatype kennen wat jou aanstuurt en kun je invloed leren nemen, in het andersom, aansturen van je type. Je ontwikkelt je dan als vanzelf naar hogere gezondheidsniveaus en vindt meer balans in leven en werk.

Verzuimmanagement

Verzuimmanagement betekent voor leidinggevenden dat zij oog hebben voor de gezondheid van hun medewerkers en tijdig signaleren wanneer medewerkers dreigen uit te vallen. Zij kunnen preventief interveniëren en effectief verzuimgesprekken voeren. Voor medewerkers houdt het in dat zij verantwoordelijk zijn voor de balans in werk en leven; wanneer sprake is van stress of overbelasting waardoor uitval dreigt, zullen zij hierover in gesprek gaan met de leidinggevende. Zo kan tijdig worden bijgestuurd en actie ondernomen om gezond aan het werk te blijven of het werk te hervatten.