Zelfmanagement in het omgaan met emoties 

Ouders hebben soms relatief hoge verwachtingen van hun kind(eren). Wanneer dit in de leerresultaten niet tot uitdrukking komt wordt hun teleurstelling hierover kenbaar gemaakt aan de betreffende leraren en leidinggevenden. Dit kan vormen aannemen waarbij de veiligheid van de professional in het geding komt.

THΣ Training & Coaching leert deelnemers effectief te reageren op verbale agressie en dreigend fysiek geweld. Tijdens een intensieve training leert men effectief te reageren op (onverwachte) agressieve uitingen van ouders of verzorgers.

Teamcoaching

In teams van samenwerkende collega’s wordt een verdiepingsslag gemaakt naar wat agressie met jou persoonlijk doet, waar het begint en hoe je het voorkomt. Een bewustwordingsproces wordt op gang gebracht omtrent de eigen houding en de invloed daarvan in het contact met ouders/verzorgers en collega’s.
Het beleid en protocol van de school-organisatie aangaande agressie zijn hierbij uitgangspunt.
Waar nodig worden plannen ontwikkeld inzake nazorg bij incidenten en opvang van collega’s onderling.

Resultaat

 • kennen en herkennen van verschillende vormen van agressief gedrag
 • effectief kunnen reageren op dit gedrag
 • inzicht in stressreacties en aandacht kunnen geven aan emoties van de ander en jezelf
 • persoonlijke conflictstijlen herkennen en ontwikkelen van effectief gedrag
 • in relatie met ouders contact met zichzelf kunnen houden
 • grenzen kennen, en deze effectueren, in relatie tot de organisatie
 • een gevoel van veiligheid vergroten bij dreigend destructief gedrag door derden

Inhoud van de training/teamcoaching

 • Vormen van Agressie en ervaringen hiermee
 • Protocol op het werk bij incidenten, geweld en agressie
 • Waar begint agressie, wat doet het met jezelf; normen en waarden
 • Conflictstijlen: welk gedrag zet je in bij agressie; experimenteren met ‘nieuw’ gedrag
 • Escaleren en deëscaleren
 • Stressreacties en grenzen stellen
 • Lichaamstechnieken

Werkwijze

In een training en tijdens teamcoaching worden bovenstaande thema’s behandeld. De praktijk van de deelnemers is uitgangspunt; uitwisseling van ervaringen en reflectie op het persoonlijk handelen vindt regelmatig plaats. Theorie wordt vertaald naar de praktijk en afgewisseld met oefeningen. Tijdens de training worden acteurs ingezet die de rol van de ouder/verzorger of collega met ‘lastig gedrag’ weergeven.De deelnemers oefenen hierbij met eigen casuïstiek en ontvangen persoonlijke feedback.
Het programma krijgt nader vorm op basis van wensen en behoeften. De tijdsinvestering wordt in overleg bepaald.