Door het werken met dramatechnieken ervaren deelnemers op een directe en speelse manier waar het om gaat in bepaalde situaties. Zonder al te veel uit te hoeven leggen worden mechanismen en patronen zichtbaar die het bereiken van doelen in de weg kunnen staan.

Thema’s uit werk en leven worden in het licht gezet, lastige situaties worden stopgezet, zodat je stil staat bij wat je werkelijk beweegt. Het gedragsrepertoire van deelnemers wordt uitgebreid waardoor zij effectiever kunnen communiceren.

Trainingsacteur

Een trainingsacteur is, en speelt, een gesprekspartner, waarmee je nieuw gedrag kunt oefenen om effectiever te acteren. In korte tijd zet deze gedrag neer waar je als medewerker mee geconfronteerd wordt en lastig vindt om op te reageren.

Een trainingsacteur is deskundig in soorten gedrag die bij verschillende persoonlijkheden passen. Hij kan dit reproduceren en genuanceerde feedback geven op hoe een deelnemer reageert. Dit kan in verschillende werkvormen worden toegepast.

Regiemodel

Hier spelen acteurs een scène die model staat voor een werksituatie. De deelnemers regisseren de acteur, die een voor hen herkenbare rol aanneemt.

Zij geven concrete tips die het resultaat verbeteren.

Demonstratie

Een trainingsacteur kan gedrag demonstreren om persoonlijkheidstypen duidelijk te maken, of om gedrag, dat bij bepaalde communicatiemodellen hoort, te laten zien. Zo kunnen bijvoorbeeld de vier niveaus in communicatie, of de Roos van Leary visueel in beeld worden gebracht. Naast de uitleg van de modellen, kan het demonstreren hiervan, werken als tempoversneller in het leren van deelnemers.

Improviseren

Improviseren kun je leren. In veel functies, en met name als leidinggevende wordt een handelend optreden en een creatief oplossend vermogen van je verwacht. Onze trainers en acteurs kunnen een scala aan improvisatie technieken organiseren en begeleiden, waardoor je vaardigheden, die hiervoor nodig zijn, aanboort, en ontwikkelt.

Presenteren

Presenteren kun je leren.

Presentatie voor een groep, in een vergadering of voor een zaal, kun je leren verbeteren door dramatechnieken. Door je bewust te worden van lichaamstaal, stem en interactie kun je laten zien wat je wilt en je contact met toehoorders en publiek vergroten.

THΣ Training kan ook worden ingezet voor het presenteren van themabijeenkomsten en vieringen. Zij geeft vorm aan verhalen die er toe doen.