Het enneagram - THE TrainingHet enneagram is een dynamisch instrument, waarin negen persoonlijkheidstypen worden beschreven, (ennea is Grieks voor 9), en kent een lange geschiedenis. Pythagoras wordt al genoemd als één van de ontdekkers van het enneagram. Hij gaf bijvoorbeeld les in een tempel met negen zuilen, waarbij de godin Hestia (het heilige vuur) in het midden stond. In de 20e eeuw is het model verder ontwikkeld en zijn mogelijkheden tot persoonlijke groei en organisatieveranderingen uitgebreid.

Elk type in het enneagram heeft eigen drijfveren, passies en waarnemingsfilters die bepalen waar de energie en aandacht op gericht wordt. Al heel jong geef je aan één van deze negen typen de voorkeur; dit helpt je om te overleven. Zo ontwikkel je een eigen stijl met, vooral onder stress, vaste patronen en mechanismen. Later blijkt deze stijl niet altijd effectief. Wat maakt het nu zo lastig om effectiever gedrag te ontwikkelen?
Door doelgericht te gaan werken met het enneagram komt dit aan het licht. Je ontdekt je enneagram-persoonlijkheid en zult oog krijgen voor signalen die je in oude mechanismen doen schieten.

Het enneagram is in training en (team)coaching een krachtig instrument om te werken aan persoonlijke en spirituele ontwikkeling. In samenwerking en communicatie, intern en extern, verschaft het veel inzicht, waardoor (werk)processen helder en bestuurbaar worden.

Als communicatietrainer, acteur en coach gebruik ik het enneagram als instrument om mensen inzicht te verschaffen in hun persoonlijkheidstype. Mijn ervaring is dat wanneer iemand zichzelf dóór heeft, de beoogde ontwikkeling direct in gang wordt gezet. Mechanismen en patronen, aangestuurd door specifieke drijfveren en motieven, zijn zichtbaar geworden en daarmee beïnvloedbaar.