Intervisie  is een instrument dat door medewerkers (op den duur) zelfstandig wordt gehanteerd. Van belang is dat Intervisie als middel professioneel wordt geïntroduceerd en begeleid. Hierbij leren de deelnemers hoe te leren en hoe intervisie zelfstandig te gaan toepassen.

Begeleide Intervisie 

In Begeleide Intervisie leren deelnemers instrumenten hanteren die het vermogen tot zelfreflectie, het ter discussie stellen van het eigen handelen, en dat van de deelnemende collega’s, vergroten. Hierdoor ontstaat een veilige oefensituatie waarin ruimte ontstaat om open te kijken naar de manier waarop je communiceert. Het accent ligt op leren van elkaar.
Wanneer Intervisie als instrument eigen wordt gemaakt ontstaat een oefenruimte die steeds meer model gaat staan voor de werkpraktijk. Men gaat open staan voor blinde vlekken die gaandeweg in het werken zijn ontstaan en leert hier open over communiceren.

Begeleide Intervisie

Intervisie is bedoeld om het functioneel en persoonlijk optreden van medewerkers te verbeteren. Intervisiegroepen zijn kleine groepen van gemiddeld 6 collega’s die regelmatig bijeenkomen voor het bespreken van vraagstukken uit de eigen werksituatie. Deelnemers leren eigen problemen, weerstanden, dilemma’s en dergelijke aan elkaar voor te leggen ter toetsing en deze op een niet-oordelende wijze met elkaar te bespreken. De ‘probleeminbrenger’ laat zich adviseren en leert daarvan, de andere groepsleden trainen hun vermogen tot effectief vragen stellen, actief luisteren, samenvatten en raad geven.

Werkvragen zijn altijd het uitgangspunt. En met name de wijze waarop men daar mee omgaat. Inzicht in eigen handelen wordt vergroot. In plaats van elkaar snel oplossingen aan te dragen zullen de interventies gericht zijn op zelfreflectie, effectief vragen stellen, actief luisteren, samenvatten, en raad geven. Onder leiding van een intervisiebegeleider kunnen de deelnemers zich deze vaardigheden in een betrekkelijk korte tijd eigen maken. Na verloop van tijd zullen zij de begeleider niet meer nodig hebben.

Optimale leeropbouw

Bijeenkomst 1, 2 en 3 met intervisiebegeleider
Bijeenkomst 4 en 5 zonder intervisiebegeleider
Bijeenkomst 6 met intervisiebegeleider
Bijeenkomst 7 en 8 zonder intervisiebegeleider
Bijeenkomst 10 met intervisiebegeleider

Tijdens de laatste bijeenkomst wordt geëvalueerd en bekeken wat de volgende stappen zijn.

Uitgangspunten:

 • Er wordt gewerkt op basis van vrijwilligheid;
 • Men committeert zich voor minimaal 10 intervisiebijeenkomsten;
 • Afspraak = afspraak;
 • Gelijkwaardig professioneel contact;
 • Bereidheid tot zelfreflectie.

Doelen:

 • Vergroten van professioneel handelen;
 • Ontwikkelen en versterken van de persoonlijke stijl;
 • Uitwisselen van ervaringen en oog krijgen voor andere stijlen;
 • Vergroten van zelfinzicht;
 • Integriteit en respect voor de ander;
 • Leren van en door elkaar;
 • Werkplezier.