THΣ Training & Coaching verzorgt trainingen en coaching op het gebied van Communicatie en Presentatie. Ons uitgangspunt hierbij is mensen zich bewust te laten worden wat zij overbrengen.
Uw medewerkers onderzoeken welk effect zij hebben op anderen, verbaal en non-verbaal.
De manier waarop zij het gewenste effect en resultaat bereiken wordt uitgebreid in het licht gehouden.
Wij streven naar het in gang zetten van een ontwikkeling hierin, op mentaal en fysiek niveau.

Centrale thema’s in onze trainingen: 

 • Persoonlijke effectiviteit
 • Plezier in werken en leven
 • Communicatieve vaardigheden
 • Inspiratie en Zingeving
 • Interculturele Communicatie
 • Presentatie
 • Omgaan met spanningen en stress
 • Verzuimpreventie

Coaching

In een coachingstraject onderzoekt uw medewerker of leidinggevende de eigen persoonlijkheid gerelateerd aan vragen en problemen die zich in de werksituatie voordoen. De eigen specifieke manier van waarnemen, handelen en reageren, de patronen die hierin opvallen en de effecten ervan worden in kaart gebracht. Drijfveren en overtuigingen worden opgespoord. Waar mogelijk en gewenst wordt een verandering in gang gezet.

Werkwijze

THE Training - Training en coachingDe persoonlijkheid en ervaring van uw medewerkers en leidinggevenden staan centraal. Concreet ervaren, reflecteren, abstraheren en experimenteren wisselen zich regelmatig af in het leerproces zodat op elke leerstijl een appèl wordt gedaan. De medewerkers nemen afstand van de werksituatie en hun handelen daarin; eigen praktijkervaringen worden uitvergroot met behulp van creatieve werkvormen en interventies. Op deze wijze wordt zichtbaar wat er precies aan de hand is en wat aandacht behoeft.

Wij gebruiken beproefde methoden en modellen, die effectief zijn in de praktijk, zoals:

 • Leercirkel van Kolb
 • Roos van Leary
 • Enneagram
 • Theater technieken
 • Griekse tragedie
 • Kernkwaliteiten
 • Conflictstijlen Thomas & Killman
 • Transactionele Analyse

Ontstaan

THΣ Training & Coaching bestaat sinds 1994 als zelfstandige onderneming. Eigenaar hiervan is Teeja Lont. In haar praktijk als dramadocent heeft zij ruim 10 jaar leraren voor het basisonderwijs opgeleid en begeleid. Zij ging verder als communicatietrainer en persoonlijke coach waarbij drama als instrument een rol bleef spelen en waar communicatiemethoden en –theorieën aan werden toegevoegd.

Drijfveren in haar werk zijn:

 • Een proces op gang brengen waarin talenten in werk en leven worden (her)ontdekt en ontwikkeld
 • Het plezier wat mensen beleven als ze doen waar ze goed in zijn, vergroten
 • Mensen (opnieuw) laten zien wie ze zijn, wat ze kunnen en willen
 • Mensen uit hun evenwicht brengen om ze in balans te krijgen
 • Mensen door andere brillen laten kijken om hun eigen visie te herkennen
 • Mensen hun onbehagen laten voelen om ze te laten stralen
 • Mensen laten schrikken om ze moed te geven