Verzuimmanagement betekent voor leidinggevenden dat zij oog hebben voor de gezondheid van hun medewerkers en tijdig signaleren wanneer medewerkers dreigen uit te vallen. Zij kunnen preventief interveniëren en effectief verzuimgesprekken voeren. Voor medewerkers houdt het in dat zij verantwoordelijk zijn voor de eigen balans in werk en leven; wanneer sprake is van stress of overbelasting waardoor uitval dreigt, zullen zij hierover in gesprek gaan met de leidinggevende. Zo kan tijdig worden worden bijgestuurd en actie worden ondernomen om gezond aan het werk te blijven of het werk te hervatten.

(Ziekte)Verzuimmeldingen, toen en nu

De telefoon ging. Hij nam de hoorn op:

THE Training - Verzuimmanagement

Peter van Straaten


‘Met Koning’.
‘Ja, met mij’.
‘Dag Ad’
‘Ik wou voorlopig maar niet komen’.
‘Ben je weer ziek?’
‘Nou …ziek,…….Heidi heeft griep. Dus dan zal ik het ook wel krijgen, en dan steek ik jullie ook nog aan’.
‘Dat is heel zorgzaam van je’.
….’Je ziet me wel weer’.
‘Ik hoop het. Beterschap. Ook voor Heidi.’

Uit: Het bureau 4 – J.J. Voskuil

Uit verschillende organisaties:

‘Ik kan vandaag niet komen want m’n kind is ziek’
‘O, en je man dan?’
‘Nee, die moet werken’

‘Ik heb haar naar huis gestuurd hoor, dat ging helemaal niet goed’

‘Ik ben de hele week nog ziek’

‘Uitrusten kan altijd nog, ik hou het nog wel even vol hoor’

In de training Verzuimmanagement komt aan de orde wat nodig is om een tijdige dialoog tussen medewerker en leidinggevende te organiseren.

Uitgangspunten voor het programma

 • Om op de hoogte te zijn van de juridisch/medische kant van de verzuimaanpak worden leidinggevenden door de bedrijfsarts geïnformeerd over de Wet Verbetering Poortwachter.
 • Er wordt interactief gewerkt aan de hand van situaties en ervaringen uit de praktijk
 • Het voeren van verzuimgesprekken en wat ieder daarin lastig vindt krijgt aandacht
 • Een trainingsacteur wordt ingezet om praktijksituaties te oefenen
 • Tussen de 1e en 2e bijeenkomst is ruimte om gesprekken in de praktijk te oefenen, in het 2e deel van de training staan deze ervaringen en vragen daarbij centraal.

Resultaat

Na het volgen van de training zijn de leidinggevenden zich bewust van hun kwaliteiten en valkuilen in het voeren van verzuimgesprekken. Zij hebben ervaren dat zij hun gedragsrepertoire kunnen uitbreiden om een bedoeld effect te hebben en weten wat hiervoor nodig is. Zij hebben kennis gemaakt met het effectief voeren van verschillende verzuimgesprekken, rond:

 • Ziekmelding/aanvraag voor verzuim
 • Balans privé – werk
 • Frequent verzuim
 • Langdurig verzuim
 • Probleemverzuim
 • Verborgen verzuim
 • Werkhervatting
 • Leefstijl

De training verzuimmanagement wordt op maat gemaakt en uitgevoerd. Behalve dat leidinggevenden zich bekwamen in het effectief uitvoeren van verzuimbeleid kan ook een workshop voor medewerkers worden georganiseerd waarin het thema verzuim op een speelse en levendige manier wordt belicht.

Reacties van leidinggevenden:

 • Als ik nu een verzuimgesprek voer neem ik jou mee als een engeltje op m’n schouder
 • Mijn eigen overtuiging zit soms in de weg om het gesprek open aan te gaan
 • Het is makkelijker dan ik van te voren dacht, ik voer de gesprekken nu
 • Ik heb al resultaat geboekt door bespreekbaar te maken wat ik er van vind